NOVÝ PŘÍSTROJ ANIMAL

Scanner-Animal bude koncipován jako nový přístroj, který bude složen ze dvou části. První část nového přístroje bude tvořit základní modul, druhá část přístroje bude jeho příslušenství. Obě dvě části přístroje (základní modul a připojené příslušenství bude  realizováno bezdrátovým způsobem).
Přístroj Scanner-Animal bude určen pro měření kmitů nízko proudových elektromagnetických polí (dále jen EMF) formou skenování. Následně budou naměřené energetické hodnoty vyhodnocovány speciálně vyvinutým softwarem, porovnáním naměřených hodnot energetiky s energetikou zdravého orgánu. Po porovnání naměřených hodnot energetiky s energetikou zdravého orgánu, nebo celého těla zvířete, proběhne analýza a řešení odchylek-problémů energetického stavu zvířecího organismu.

Příslušenství bude v 1. části připraveno pro psy a kočky, ve druhé části bude specificky dle požadavku trhu uzpůsobeno pro jiná zvířata, koně, želvy atd..

Interface softwaru bude připraven pro lehké ovládání uživatelem. Software bude na základě naměřených hodnot, zjišťovat a porovnávat kmitočty patogenních organismů a jejich reakci na základní orgány zvířete v podobě energetického zobrazení, včetně různé grafiky.